pleegzorg Antwerpen

Pleegzorg Vlaanderen bundelt vijf provinciale pleegzorgdiensten, waaronder Pleegzorg Antwerpen. Onder de koepel van jongerenwelzijn begeleiden zij meer dan 4000 pleeg- en gastgezinnen.

Kleurrijk, de driemaandelijkse uitgave van Pleegzorg Antwerpen, richt zich op pleeg- en gastgezinnen. D Sign Graphics verzorgt de vormgeving van het tijdschrift en levert aanvullend beeldmateriaal. Daarnaast wordt de rubriek ‘Pleegpret’ soms opgevrolijkt met een eigen illustratie. D Sign Graphics coördineert verder niet alleen het drukwerk van het magazine. Ook de verzending ervan volgen we van A tot Z op.